Webinar

Cybersäkerhet

Hot och skydd för svenska verksamheter

  • 29 aug 2024, kl. 08.15
  • Online

För ett halvår sedan släppte Svenskt Näringsliv och Truesec våra respektive hotlandskapsrapporter - nu är det dags för uppföljning. Hur har cybersäkerhetslandskapet förändras de senaste månaderna? Har nya utmaningar uppstått? Vad behöver svenska verksamheter ha kännedom om?

Under detta webinar kommer Johan Sjöberg, Svenskt Näringsliv, ge en uppdatering om hur cyberbrottsligheten har utvecklats det senaste halvåret och vilka effekter detta har haft på svenska företag.

Daniel Jaurén, Truesec, kommer att presentera en uppdatering om de senaste globala cyberhoten och trenderna och en genomgång av de senaste hoten som vi ser i Truesec SOC och i aktuella cyber incidenter vi utrett. Han kommer även att ge råd kring hur ni kan öka er verksamhets motståndskraft baserat på den senaste datan.

Välkommen att anmäla dig till ett webinar där vi tillsammans diskuterar de senaste insikterna och hur du kan skydda din verksamhet framåt.

Webinaret spelas in och skickas ut till alla anmälda deltagare i efterhand!

Våra talare

Johan-sjoberg-svenskt-naringsliv-1

Johan Sjöberg

Ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy, Svenskt Näringsliv

Daniel-Jauren-Truesec-Expert-Threat-Intelligence

Daniel Jaurén

Threat Intelligence Lead, Truesec